Mégse

Adatvédelem

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Ez a honlap (www.sadolin.hu) az AkzoNobel Decorative Coatings B.V. tulajdonában és üzemeltetésében áll, amely vállalat, annak kapcsolt vállalkozásaival együtt (AkzoNobel Coatings Zrt.), elkötelezett az Ön adatainak védelmét és tiszteletben tartását illetően.
A jelen Adatvédelmi szabályzat (a Használati feltételekkel és az abban hivatkozott minden más dokumentummal együtt) határozza meg azokat az alapvető feltételeket, amelyek szerint az Öntől általunk összegyűjtött, illetve az Ön által számunkra megadott adatokat feldolgozzuk. Kérjük, hogy az alábbiak gondos átolvasásával ismerje meg az Ön személyes adataira és azok általunk történő kezelésére vonatkozó nézeteinket és gyakorlatunkat.
Honlapunk használatával Ön hozzájárul adatainak a jelen Szabályzatban foglaltak szerinti gyűjtéséhez és felhasználásához.
Az ezen a Honlapon keresztül gyűjtött minden személyes adat feldolgozásának adatkezelője az AkzoNobel.

MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTHETÜNK BE ÖNTŐL

A következő adatokat gyűjthetjük be Önről és dolgozhatjuk fel:
• Olyan információk, amelyeket Ön ad meg, vagy korábban megadott Honlapunkon, beleértve a bármilyen interaktív funkción keresztül megadott adatokat. Ez magában foglalja (többek között, de nem kizárólagosan) a honlapunk használatára való regisztráláskor, a szolgáltatásainkra való feliratkozáskor, konferenciára való regisztráláskor, anyagok elküldésekor, vagy további szolgáltatások igénylésekor megadott adatokat. Valamely általunk kiírt vagy szponzorált pályázatra vagy promócióba való benevezéskor is kérhetünk Öntől információkat, vagy ha a Honlapunkkal kapcsolatos valamilyen problémára hívja fel a figyelmünket.
• Ha felveszi velünk a kapcsolatot, a levelezésről és annak tartalmáról nyilvántartást vezethetünk.
• Kutatási célokra felhasznált kérdőív kitöltését is kérhetjük Öntől, bár ezek kitöltése nem kötelező.
• A Honlapunkon tett látogatásaival kapcsolatos adatok, beleértve, nem kizárólagosan, a forgalmi adatokat, helymeghatározási adatokat, webes blogokkal kapcsolatos és egyéb kommunikációs adatokat, amelyek akár saját számlázási céljainkból vagy más célból szükségesek, valamint az Ön által igénybe vett erőforrásokkal kapcsolatos adatokat.

IP-CÍMEK

Az Ön számítógépéről is gyűjthetünk adatokat, beleértve az Ön IP-címét, operációs rendszerének és böngészőjének típusát, rendszer-adminisztrációs célokból, illetve összesített információknak a hirdetőink felé történő jelentése céljából. Ezek felhasználóink böngészési tevékenységére és mintáira vonatkozó statisztikai adatok, és nem teszik lehetővé az egyéni azonosítást.

SÜTIK

A sütik használatára vonatkozó információkat Sütik használatára vonatkozó szabályzatunk tartalmazza.

HOL TÁROLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT

Az Öntől gyűjtött adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli rendeltetési helyre is átadásra és ott tárolásra kerülhetnek. Az is lehetséges, hogy az adatok feldolgozását az EGT-n kívül nekünk, a vállalatcsoportunkhoz tartozó valamely más vállalatnál, vagy valamely marketing ügynökségünknél vagy más beszállítónknál dolgozó személyzet dolgozza fel (közvetlenül vagy közvetetten). Személyes adatainak elküldésével Ön hozzájárul a fentiek szerinti átadáshoz, tároláshoz illetve feldolgozáshoz.

BIZTONSÁG

Az Ön által megadott minden információ tárolása biztonságos szervereinken történik. Ahol megadtunk (vagy Ön választott) egy olyan jelszót, amely hozzáférést biztosít Honlapunk bizonyos részeihez, Ön felelős ennek a jelszónak a titokban tartásáért. Arra kérjük, hogy ezt a jelszót ne ossza meg senkivel.
Az ezen a honlapon keresztül gyűjtött személyes adatok biztonságos átadását, tárolását és feldolgozását közhasználatú, szokásos technikai megoldások biztosítják. Az interneten keresztül történő információ-átvitel sajnos nem teljesen biztonságos. Annak ellenére, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni a Honlapunkra továbbított adatainak biztonságát; minden adatátvitel az Ön saját kockázatára történik. Az adatok kézhezvétele után szigorú eljárásokat és biztonsági funkciókat alkalmazunk az illetéktelen hozzáférés megakadályozásának megkísérlése érdekében.

AZ INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA

Az Önnel kapcsolatos információkat a következő módokon használhatjuk fel:
• Annak biztosítása, hogy Honlapunk tartalmának megjelenítése az Ön és számítógépe szempontjából leghatékonyabb módon történjen.
• Kapcsolatfelvétel a Honlap Ön által történő használatával kapcsolatos működési és technikai ügyekben.
• Az Ön által igényelt, vagy olyan információk, termékek vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek véleményünk szerint számot tarthatnak az Ön érdeklődésére, amennyiben Ön hozzájárult az ilyen célból történő kapcsolatfelvételhez.
• Az Ön és közöttünk létrejött bármilyen szerződésből származó kötelezettségeink teljesítése.
• A szolgáltatásunk interaktív funkcióinak Ön által történő igénybevétele, amennyiben Ön azt igényelte.
• Az Ön értesítése a szolgáltatásainkat érintő változásokról.

Globális szervezet lévén lehetséges, hogy az általunk gyűjtött adatok az AkzoNobel egész világra kiterjedő szervezetében nemzetközileg átadásra kerülnek.
Hirdetőink számára nem adunk át azonosítható magánszemélyekre vonatkozó információkat, azonban felhasználóinkról összesített adatokat közölhetünk velük. Ezek felhasználóink böngészési tevékenységére és mintáira vonatkozó statisztikai adatok, és nem teszik lehetővé az egyéni azonosítást.

AZ ÖN ADATAINAK KÖZLÉSE

Személyes információit vállalatcsoportunk bármelyik tagjával közölhetjük, ami leányvállalatainkat, anyavállalatunkat és annak leányvállalatait jelenti.
Személyes információit közvetlenül vagy közvetetten közölhetjük harmadik féllel:
• Amennyiben harmadik felet veszünk igénybe Honlapunk fejlesztéséhez és/vagy annak karbantartáshoz és/vagy hirdetési/marketing és/vagy harmadik féltől hosztolási vagy egyéb műszaki szolgáltatásokat veszünk igénybe.
• Abban az esetben, ha bármilyen üzletrészt vagy vagyont értékesítünk vagy vásárolunk, amely esetben az Ön személyes adatait közölhetjük az adott üzletrész vagy vagyon potenciális vevőjével illetve eladójával.
• Ha harmadik fél bennünket vagy lényegében az összes vagyonunkat megvásárolja, mely esetben a jelen Adatvédelmi szabályzat szerint vagy azzal kapcsolatosan általunk tárolt személyes adatok az átruházott vagyon részét fogják képezni.
• Ha bármilyen jogi kötelezettség teljesítése, vagy Használati feltételeink és más megállapodások érvényesítése vagy alkalmazása érdekében, illetve saját, ügyfeleink vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében kötelesek vagyunk az Ön személyes adatait közölni vagy megosztani. Ez magában foglalja a más vállalatokkal és szervezetekkel az adathalászat elleni védelem és a hitelkockázat csökkentése céljából folytatott információcserét.

AZ ÖN JOGAI

Önnek jogában áll arra kérni bennünket, hogy személyes adatait ne dolgozzuk fel marketing célokból. Általában tájékoztatjuk arról (adatainak begyűjtése előtt), ha adatait ilyen célokra szándékozzuk felhasználni, vagy harmadik féllel ilyen célokból közölni szándékozzuk, minden esetben, a honlapunk Ön általi használati körén túl. Az adatgyűjtésre szolgáló űrlapok bizonyos rubrikáinak kipipálásával gyakorolhatja a fentiek szerinti adatfeldolgozás megakadályozására való jogát. Ezt a jogát ezenfelül bármikor gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk a következő címen: [sadolin.hu@akzonobel.com].

MÁS HONLAPOK (HARMADIK FELEK)

Honlapunk időnként partnerhálózataink, hirdetőink és kapcsolt vállalkozások honlapjaira mutató illetve azoktól hozzánk mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Amennyiben Ön az ezen honlapok bármelyikére mutató hivatkozást követ, felhívjuk szíves figyelmét, hogy ezek a honlapok saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, és semmilyen felelősséget nem vállalunk ezeket a szabályzatokat illetően. Kérjük, hogy mielőtt bármilyen személyes adatot bocsát ezeknek a honlapoknak a rendelkezésére, ellenőrizze azok adatvédelmi szabályzatát.

HOZZÁFÉRÉS AZ INFORMÁCIÓKHOZ

A jelen Adatvédelmi szabályzat alapján Önnek jogában áll tudnia, hogy vannak-e a birtokunkban Önre vonatkozó információk, és ha igen, jogában áll ezekhez az információkhoz hozzáférni, és amennyiben azok pontatlanok, kérni azok helyesbítését. Ezen felül jogában áll személyes adatait töröltetni vagy letiltani, ha azok bármilyen jellegű feldolgozása a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében jogsértő.

ADATMEGŐRZÉS IDŐTARTAMA

Az ezen a Honlapon keresztül megszerzett adatokat általánosságban nem őrizzük meg annál hosszabb ideig, mint ameddig a gyűjtési cél megvalósítása érdekében szükséges, illetve a törvény által előírtnál hosszabb ideig.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNK VÁLTOZÁSA

Az adatvédelmi szabályzatunkat illetően a jövőben eszközölt változtatásokat ezen az oldalon közzétesszük, illetve adott esetben e-mailben értesítést küldünk.

KAPCSOLAT

A jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket és kéréseket szívesen fogadjuk a következő címen: [sadolin.hu@akzonobel.com].
Az AkzoNobel Decorative Coatings B.V. Hollandiában 28080295 cégjegyzékszámon bejegyzett vállalat, székhelyének címe: Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Netherlands.

Üzletkereső